תנועת החרות, משרד החינוך והתרבות - התכתבות

07.05.1954 - 30.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 6/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: טיפול בבעיות אישיות. עניני ארגון, כספים
ותקציבים. דו"ח על בתי הספר הדתיים.
הזמנות לארועים. כרטיסי תלמיד.

מילות מפתח