תנועת החרות, משרד הדתות - התכתבות

29.12.1954 - 27.11.1956

סימול התיק : ה 1 - 6/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הכרזה על שנת הרמב"ם.