תנועת החרות, משרד הדואר - התכתבות

31.03.1954 - 29.05.1962

סימול התיק : ה 1 - 6/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: בקשות להוצאת חותמות דואר מיוחדות ולהתקנת
טלפונים. עניני ארגון.

מילות מפתח