תנועת החרות, משרד הבטחון - התכתבות

04.03.1951 - 18.09.1960

סימול התיק : ה 1 - 6/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: טיפול בבעיות אישיות של חברי תנועת החרות.
חוזר על חלוקת אות ההגנה. עניני ארגון.
רשימה שמית.

מילות מפתח