תנועת החרות, ההסתדרות הציונית, חטיבת ההתיישבות

27.11.1977 - 11.01.1978

סימול התיק : ה 1 - 5/ 32

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

מפת ההתנחלויות 1974-1967. חוברות הסברה על ישובי חרות-בית"ר.
מפת יישובי חרות-בית"ר. עניני ארגון. הצעת מבנה ארגוני לישוב
הקהילתי.