תנועת החרות, קבוצת מתנדבי חרות

05.03.1978 - 21.03.1978

סימול התיק : ה 1 - 5/ 30

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עקרונות, מבנה ותקציב קמ"ח. עניני ארגון.
פרוטוקול ישיבת דור ההמשך.

מילות מפתח