תנועת החרות, קרן תל-חי - התכתבות, תביעות כספיות

01.09.1971 - 19.09.1978

סימול התיק : ה 1 - 5/ 29

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני כספים, הלוואות, תשלום חובות, אי פרעון
צ'קים. פרוטוקול מישיבת ועדת המנהלים של קרן תל-חי.