תנועת החרות, סיעת תכלת לבן - התכתבות

27.03.1977 - 28.08.1979

סימול התיק : ה 1 - 5/ 28/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 28_5_2.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: תנאי והסכמי עבודה. עניני ארגון. טיפול בבקשות
אישיות. עריכת מיפקד.
פרוטוקול ישיבת הנהלת סיעת תכלת לבן בנושא קופת חולים.
בטאון סיעת תכלת לבן בהסתדרות.

מילות מפתח