תנועת החרות, סיעת תכלת לבן - התכתבות

09.04.1967 - 11.07.1967

סימול התיק : ה 1 - 5/ 28/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. תקציב סיעת תכלת לבן. חלוקת
חלוקת התפקידים במזכירות הסיעה. עניני עבודה.