תנועת החרות, בית"ר ההנהגה הארצית והעולמית - התכתבות

08.03.1973 - 01.05.1980

סימול התיק : ה 1 - 5/ 26

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. שאלת הייצוג במוסדות חרות.
דיווח על פעילות מחלקת הנח"ל של בית"ר והוצאותיה.
הזמנות לארועים.