תנועת החרות, מרכז הספורט הארצי לבית"ר - התכתבות

12.11.1962 - 04.08.1975

סימול התיק : ה 1 - 5/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

עניני ארגון וספורט.
חוות דעת ועדת הברור של מרכז הספורט לבית"ר לדיון בהשלכות דו"ח
ועדת עציוני. דו"ח ביניים של ועדת הביקורת העליונה של תנועת
החרות על הביקורת שנערכה במרכז הספורט.