תנועת החרות, בית"ר הנהגה עולמית - התכתבות

23.06.1971 - 24.10.1972

סימול התיק : ה 1 - 5/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: דיווח על ההתיישבות של בית"ר. עניני ארגון.
עניני ספורט. דו"ח של ההנהלה העולמית של בית"ר לקונגרס הציוני
הכ"ח על הפעילות של בית"ר בארץ ובעולם. תכניות להקמת מעו"זים
באזורי מצוקה.
הזמנות לארועים.