תנועת החרות, חרות-הצה"ר הנהלה עולמית - התכתבות, נאומים, פרסומים

09.01.1971 - 07.01.1980

סימול התיק : ה 1 - 5/ 23

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. דיווחים על פעילות סניפי ברית
חרות-הצה"ר בעולם. נציגי ברית חרות-הצה"ר להנהלת ההסתדרות
הציונית והסוכנות היהודית. חומר הסברה של ברית חרות-הצה"ר.
הזמנות לארועים.