תנועת החרות, תא המורים הלאומיים - התכתבות

20.02.1955 - 12.06.1962

סימול התיק : ה 1 - 5/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הקמת תא המורים הלאומיים. ניתוח תוצאות הבחירות
להסתדרות המורים. עניני ארגון. חומר הסברה והכנות לקראת הבחירות
להסתדרות המורים. רשימות מועמדים. רשימת מורים וגננות חברי
התנועה.
הזמנות לפגישות.