תנועת החרות, השבועון אלחוריה - התכתבות

27.01.1955 - 02.02.1960

סימול התיק : ה 1 - 5/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. הפצת כרוזים בערבית.
זכרון דברים לגבי הנהלת לה ליברטה ואל חוריה והופעתם.
כולל מסמכים בערבית.