תנועת החרות, רשת גני הילדים - התכתבות

13.07.1954 - 06.09.1955

סימול התיק : ה 1 - 5/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. טיפול בבעיות של גנים.
העברת האחריות על גני הילדים לברית נשים חרות.

מילות מפתח