תנועת החרות, מכון ז'בוטינסקי - התכתבות

10.10.1948 - 19.06.1980

סימול התיק : ה 1 - 5/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון מינהלה ותקציב. דו"ח כספי.
בקשות עזרה באיסוף מידע וחומר הסטורי. ארגון תערוכות.
זכרון דברים על העברת ארכיון האצ"ל למכון ז'בוטינסקי.
תכניות עבודה של מכון ז'בוטינסקי. הצעת תקנון למכון ז'בוטינסקי.
הזמנות לארועים.