תנועת החרות, מחלקת התיישבות - התכתבות

23.05.1954 - 22.11.1957

סימול התיק : ה 1 - 5/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: בעיות בנקודות התיישבות שונות. דו"ח כספי.
פניות חברי התנועה בבקשות אישיות. עניני ארגון. פרוטוקול
המועצה השישית של משקי תנועת החרות ובית"ר בעניני התיישבות
וארגון. הזמנות לישיבות.