תנועת החרות, עתון חרות - התכתבות

12.08.1953 - 05.05.1962

סימול התיק : ה 1 - 5/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: בעיות פנימיות וקשיים כלכליים של עתון חרות.
מו"מ עם התנועה לגבי תנאי ההעסקה של עובדי העתון. עניני ארגון.
התייחסות למאמרים שנכתבו בעתון. היחסים בין עתון חרות לבין
התנועה.