תנועת החרות, קופת חולים לעובדים לאומיים - התכתבות

25.03.1954 - 20.11.1961

סימול התיק : ה 1 - 5/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: טיפול בבעיות אישיות של חברי קופת חולים לאומית.
עניני ארגון בסניפים.