תנועת החרות, הסתדרות העובדים הלאומית - התכתבות

11.04.1954 - 10.07.1962

סימול התיק : ה 1 - 5/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. טיפול בבקשות ובעיות של חברי
התנועה. הכנות לועידה הארצית השישית של תנועת החרות. בקשת
הקצבות לנוער העובד הלאומי. פעילות הסברה. דיווחים על פעילות
ובעיות בסניפים של הסתדרות עובדים לאומית. עריכת מיפקד של ה.ע.ל.
בעית פיטורים פוליטיים. לקראת הבחירות לכנסת. עריכת מגביות.
הזמנות לארועים.