תנועת החרות, ברית חיילי אצ"ל - התכתבות

20.08.1952 - 11.04.1963

סימול התיק : ה 1 - 5/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: התחייבות מרכז התנועה למתן הקצבות לברית חיילי
האצ"ל. החלטות מושב המועצה הארצית של ברית חיילי האצ"ל בעניני
ארגון ואקטואליה. הזמנות לארועים ופגישות.
תכנית טקסי חמש שנים לכיבוש יפו.
ארגון ארועים לרגל חמש עשרה שנה לשחרור יפו. רשימת המשפחות
השכולות של חללי יפו. פקודת יום לרגל שחרור יפו.
תרשימים של אנדרטאות.

מילות מפתח