תנועת החרות, שלטון בית"ר - התכתבות

04.04.1954 - 05.12.1957

סימול התיק : ה 1 - 5/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: היחסים בין תנועת החרות לבין שלטון בית"ר
ותיאום פעילות משותפת. עניני ארגון. רדיפת בית"רים בבתי ספר.
הזמנות לארועים.