תנועת החרות, נציבות בית"ר - התכתבות

05.12.1954 - 03.09.1963

סימול התיק : ה 1 - 5/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. עניני ספורט. הכנות לכינוס
העולמי של בית"ר. פעילות משותפת של תנועת החרות ובית"ר והיחסים
בינהן. הסדר כספי בין הנהלת תנועת החרות לבין שלטון ונציבות
בית"ר בארץ ישראל.
החלטות הכנס הארצי לבית"ר בעניני ארגון, חינוך והדרכה.
הזמנות לארועים.