תנועת החרות, אחדות ישראל - התכתבות, תזכירים

25.10.1948 - 04.06.1963

סימול התיק : ה 1 - 5/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון, מינהלה, הקצבות ואיסוף כספים.
ביקורת של אחדות ישראל על מצע תנועת החרות ועל הצהרת החברות כפי
שנוסחה בגליון המיפקד. היחסים בין תנועת החרות לאחדות ישראל
ושאלת ייצוגה במוסדות התנועה.
שני גליונות של בטאון אחדות ישראל.
הזמנות לפגישות וישיבות.