תנועת החרות, הועדה למען האסיר הפוליטי - פרוטוקול מס' 1

28.09.1953 - 23.12.1953

סימול התיק : ה 1 - 4/ 46

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקול בנושא ארגון הועד הציבורי למען האסיר הפוליטי.

מילות מפתח