תנועת החרות, ועדת הארגון

01.08.1977 - 12.01.1978

סימול התיק : ה 1 - 4/ 45

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות ועדת הארגון.
תרשים הצעת מבנה ארגוני לתנועת החרות בצרוף הערות.
רשימת שמות חברי המועצה לארגון וחוקה וכתובותיהם.

מילות מפתח