תנועת החרות, הועדה לעליה וקליטה - התכתבות, רשימות עולים

08.02.1965 - 13.11.1967

סימול התיק : ה 1 - 4/ 44

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עריכת מגביות אישיות. טיפול בבקשות אישיות.
הצעה לקליטת עליה מברית המועצות.
רשימת עולי בית"ר ליטא ואוהדיהם. רשימת העולים החדשים- בית"רים
אסירי ציון. רשימת שמות חברי ועדת הקליטה.
רשימת תורמים וסכומי התרומות. רשימות שמיות.
כולל מסמכים ברוסית ואידיש.