תנועת החרות, לשכת הסעד לעניני התישבות של עולים חדשים בצבא - התכתבות, פרוטוקולים

07.10.1948 - 24.02.1949

סימול התיק : ה 1 - 4/ 41

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ותקציבים. טיפול בבקשות אישיות.
רשימות שמות פצועים ומשפחות פצועים וחללים המקבלים תמיכה וסכומי
הסיוע. רשימת שמות חברי המזכירות לעניני התישבות של העולים
החדשים בצבא, בחתך מדינות.
פרוטוקולים של פגישת עולי אלטלנה ופגישת פעילי המעמד בחו"ל.
הזמנות לישיבות.
כולל מסמכים באידיש.