תנועת החרות, מחלקת הסעד של תנועת החרות לנפגעי המחתרת - התכתבות, רשימות חללים ונעדרים

11.10.1948 - 23.11.1950

סימול התיק : ה 1 - 4/ 40

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: מטרות, הרכב, תקציב, תפקידי ותכנית הפעולה של
מחלקת הסעד לנפגעי המחתרת. רשימות שמות ופרטים אישיים של חללי
האצ"ל. בקשות סיוע ועזרה מצד חברי אצ"ל. טיפול בבעיות נפגעים
ונעדרים. פעילות הנצחה. אישורים על שירות באצ"ל. בקשת תקציב
מהנהלת של"ח. דיווחים על פעילות המחלקה. בקשת חנינה עבור רדליך
והוברט. שמות חברי מועצת של"ח שנבחרו בועידה הארצית הראשונה.
כולל מסמך בצרפתית.