תנועת החרות, ועדה לעניני כספים

07.04.1968 - 03.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 4/ 35

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני תקציב. הטלת מיסי חבר ומינוי על עתון
היום. רשימת שמות מומלצים לועדה לעניני כספים.
רשימת נוכחים בישיבות.