תנועת החרות, הועדה לארגון ומבנה חוקתי

05.03.1968 - 25.04.1968

סימול התיק : ה 1 - 4/ 34

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים בנושא: הפעילות לקראת הועידה התשיעית של תנועת החרות.
עניני ארגון ומינהלה. הצעות לתיקון ושינוי החוקה.
רשימת שמות מומלצים לועדת ארגון ומבנה חוקתי.
רשימות נוכחים בישיבות.