תנועת החרות, המחלקה למיעוטים - התכתבות

12.02.1958 - 09.10.1962

סימול התיק : ה 1 - 4/ 33

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פעילות התנועה בקרב העדה הדרוזית והמגזר הערבי.
הזמנות לפגישות.

מילות מפתח