תנועת החרות, מחלקת הנוער - התכתבות

13.01.1957 - 10.07.1957

סימול התיק : ה 1 - 4/ 32

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

עריכת ימי עיון וישיבות בעניני נוער וארגון צעירי התנועה.
הקמת ארגון צעירי חרות.

מילות מפתח