תנועת החרות, המועצה הכלכלית - הצעת הרכב, פרוטוקול, חוברת

16.03.1955 - 24.03.1959

סימול התיק : ה 1 - 4/ 31

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעת הרכב המועצה הכלכלית.
משק חפשי - בטאון המועצה הכלכלית של תנועת החרות.
פרוטוקול בנושא מיסים ועניני כלכלה.