תנועת החרות, תנועת החרות - ועדת הסקר

21.08.1955 - 25.12.1955

סימול התיק : ה 1 - 4/ 30

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הקמת ועדות סקר לבחינת תוצאות הבחירות לכנסת השלישית ולרשויות
המקומיות במספר סניפים.