תנועת החרות, ועדת המנגנון - התכתבות, חוזרים, זכרון דברים

01.01.1955 - 30.05.1963

סימול התיק : ה 1 - 4/ 27

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה בבקשות אישיות, הבעת דעות
והצעת דרכי פעולה. עניני ארגון, מינהלה, כח אדם ושכר. דו"חות
כספיים של עתון חרות. הצעת ארגון מחדש והצעת תקציב לעתון חרות.
לעתון חרות. זכרון דברים עם הנהלת עתון חרות.
טבלאות של דרגות ומשכורות.