תנועת החרות, המועצה לבריאות העם - התכתבות

31.12.1956 - 18.03.1959

סימול התיק : ה 1 - 4/ 23

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הזמנות למושבי המועצה.
רשימות של רופאים וכתובותיהם.

מילות מפתח