תנועת החרות, המועצה המשפטית - התכתבות

31.12.1956 - 18.03.1959

סימול התיק : ה 1 - 4/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

עניני ארגון. רשימות שמיות של עורכי דין חברי התנועה וכתובותיהם.
הזמנות לישיבות המועצה המשפטית.

מילות מפתח