תנועת החרות, המחלקה הדרוזית - התכתבות

02.01.1954 - 06.02.1957

סימול התיק : ה 1 - 4/ 21

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: מתן סיוע ועזרה לחברי התנועה הדרוזים.
התייחסות לתוצאות הבחירות במגזר הדרוזי. ארגון פעילות תנועת
החרות בקרב העדה הדרוזית. הזמנות לארועים.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח