תנועת החרות, המחלקה לחינוך ותרבות - התכתבות, חוזרים, פרוטוקולים

15.12.1954 - 12.08.1956

סימול התיק : ה 1 - 4/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. פעילות הסברה. דיונים לגבי
בעיית האוניברסיטה בתל-אביב.
הקמת המחלקה לחינוך ותרבות ותפקידיה. הוראות לסניפי התנועה להקים
ועדות תרבות. הזמנות לישיבות וארועים.
סקירה על פעולות הסתדרות מרכז, הועדה למלחמה בחינוך הזר בישראל.
הרצאת פרופ' שקי בפני הסיעה בנושא בעיית החקיקה בחינוך.
פרוטוקולים של ישיבות ועדת החינוך והתרבות.
פרוטוקול כנס לבעיות החינוך ברשויות המקומיות.
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה ומחקר.
רשימות שמיות.