תנועת החרות, הלשכה לחקר דעת הקהל - התכתבות, חוזרים

29.08.1948 - 02.02.1949

סימול התיק : ה 1 - 4/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על מדיניות החוץ והפנים, המתרחש בצבא,
בממשלה ובמפלגות, בעיית הפליטים הערבים מארץ ישראל ועניני
אקטואליה. עניני תעמולה. דרכי פעולת הלשכה לחקר דעת הקהל.
ביולטין שבועי על המתרחש בשורות הצבא, הישוב, לח"י ומהלכי מלחמת
העצמאות.
בתיק גם: מכתב מחבר לח"י אל מרכז תנועת החרות בנושא הערות על
ניהול התעמולה של התנועה.