תנועת החרות, הלשכה הכספית - התכתבות, חוזרים

01.08.1948 - 23.12.1948

סימול התיק : ה 1 - 4/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: העברת מפעל קרן הבחירות.
דו"חות תמציתיים של הלשכה הכספית ולשכת המשק והכלכלה על מבנה
הלשכות, תפקידיהן ותכנית עבודתן. הוראות לסניפים ולמשרדי ההרשמה.
כרוז הקורא לתמוך ולעזור לתנועת החרות.