תנועת החרות, הלשכה המרכזית ללוחם ולחייל - התכתבות, חוזרים, פרסומים

02.09.1948 - 12.02.1951

סימול התיק : ה 1 - 4/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הקמת הלשכה המרכזית ללוחם ולחייל ותפקידיה.
דיווחים על הטיפול והסיוע לחיילים. עניני ארגון ומינהלה. מכתב
מנחם בגין אל חיילי האומה ומשחרריה. פעילות הסברה. שאלת זכויות
חיילי וחללי האצ"ל. הקמת מפעל של"ח ופעילותו בגולה. תפקידי
מחלקת הסעד ע"י הלשכה ללוחם ולחייל. דו"חות על מבנה הלשכה, הרכבה
ופעולותיה. דו"ח מישיבת מנהלי המחלקות לגבי פעילותם.
רשימות הבוחרים לועידת היסוד תש"ט. כתובות משרדי הקשר של הלשכה.
הזמנות לישיבות וארועים.
אגרת לאח וניב הלוחם-פרסומים לחיילים בהוצאת הלשכה ללוחם ולחייל.
כולל מסמכים בצרפתית, אידיש ורוסית.