תנועת החרות, הלשכה לקידום המסחר

19.03.1959 - 15.07.1959

סימול התיק : ה 1 - 4/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: חוזר בנושא הקמת הלשכה לקידום המסחר. עניני
ארגון. תדפיס בנושא מושב היסוד של הלשכה לקידום המסחר.
הזמנות לארועים. רשימת שמות המזכירים וכתובותיהם.

מילות מפתח