תנועת החרות, הלשכה הכלכלית - חוזרים

27.09.1948 - 31.12.1948

סימול התיק : ה 1 - 4/ 14

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: גיוס כח אדם לתפעול הלשכה הכלכלית. מטרות, מבנה
ותפקידי הלשכה הכלכלית. דו"ח מפעולות המחלקה.