תנועת החרות, הלשכה לבעיות האשה - חוזר

28.11.1948 - 28.11.1948

סימול התיק : ה 1 - 4/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזר בנושא הקמת לשכת האשה ותפקידיה.

מילות מפתח