תנועת החרות, קרן הריכוז הלאומי - התכתבות

11.01.1960 - 04.12.1962

סימול התיק : ה 1 - 4/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

איסוף תרומות לקרן הריכוז הלאומי. עניני ארגון ומינהלה.
חוברת נוהלי רישום ודיווח של קרן הריכוז הלאומי.
חוזרים ופרסומים בנושא מגבית ביצור התנועה.