תנועת החרות, מזכירות התנועה - התכתבות

13.01.1981 - 02.12.1982

סימול התיק : ה 1 - 3/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. פעילות הסברה לקראת מערכת הבחירות
לכנסת. פעילות סיעת הליכוד בהסתדרות הכללית לקראת הבחירות בה.
עניני ארגון ומינהלה. דיווחים על פעילות הסניפים. סכסוכים
פנימיים.
שאלת יצוג בית"ר בועידת תנועת החרות. חידוש פעילות אחדות ישראל
בתנועת החרות. ידיעון אגף הארגון של תנועת החרות.
רשימת שמות חברי הנהלת צעירי חרות וכתובותיהם.
סקירה על פעילות תרבותית יהודית בלנינגרד ותגובות השלטונות בשנים
1979-1982.