תנועת החרות, מרכז ההנהלה - קשר עם הממשלה

14.06.1977 - 15.10.1979

סימול התיק : ה 1 - 3/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

בעיית הדלפות מישיבות הסיעה. מועמדות חברי התנועה למישרות שרים
בממשלה. פניות אל חברי כנסת ושרים בבקשות אישיות, הבעת דעות
והצעת תכניות פעולה. ביקורת על מדיניות הממשלה. פעילות הסברה.
עניני ארגון. לקט של לשכת היועץ לעניני ערבים במשרד ראש הממשלה
לגבי המתרחש במגזר הערבי בארץ ישראל.
סקירה של סיכום פעילות משרד התחבורה.